Wie ben ik

Wit en Zwart.
Sinistere kleuren
daar waar alleen
licht of donker
voor staat.

Waar men door
het felste licht
wordt beschenen,
of door de diepste
duisternis gaat.

De hoop verloren,
dat ooit deze kleuren
voor jou zich
nog zullen mengen.

Tot een stabiel grijs,
de kleur die immers
"nieuw"
evenwicht kan brengen.
(bron onbekend)

 

 

Je bemiddelaar: Helga Smet
Erkend door de federale bemiddelingscommissie volgens wetsartikel 1727 § 6.

Vanuit mijn opleiding orthopedagogiek aan de Hoge school Brussel kwam ik in de sociale sector terecht. Zowel in mijn job binnen jeugdzorg en in de binnenlandse adoptiesector heb ik gezien dat het tot stand brengen van liefdevolle verbondenheid, het behouden, herstellen als het verbreken van banden zijn meerwaarde kan hebben. Het heeft me vooral laten zien dat communicatie, in welke vorm ook, belangrijk is. Door ongepaste, foute, onduidelijke of zelfs geen (verbale) communicatie kunnen veel misverstanden ontstaan.

Het verbreken van banden is vaak een gevolg van een conflict. Conflicten zijn verschillende meningen die botsen en waar we meestal gaan strijden voor ons gelijk. Dit kan ook psychisch emotioneel zware gevolgen hebben. In de meeste gevallen zijn conflicten oplosbaar. Dat motiveerde mij om de basisopleiding bemiddeling te volgen. Bij de Interactie Academie in Antwerpen (sociale sector) volgde ik de basisopleiding en de uitstroommodule familiale bemiddeling. Aan de Universiteit van Antwerpen (Centrum voor beroepsvervolmaking in de Rechten) volgde ik de uitstroommodule burgerlijke -en handelszakenbemiddeling. Daarnaast volgde ik de opleiding verbindende communicatie/geweldloze communicatie.

Voor kinderen is de impact van een conflict vaak nog veel groter. Via Kinderstem wil ik speciaal voor hen een aanbod op maat aanbieden. Ik zag een enorme meerwaarde in het kaderen van keuzes, die ouders vaak maken boven het hoofd van hun kind, en hoe het kind de gevolgen hiervan toont aan zijn ouders. Ik volgde de opleiding tot Kindertolk (PresentChild Methode) om een betere vertaalslag te kunnen maken tussen het kind en de ouder.

Momenteel werk ik als casusregisseur Intra Familiaal Geweld en trek ik het project Hoog Conflictueus Ouderschap. Daarnaast geef ik les op Campus Vesta 'opleiding Politie' onderdeel communicatie en richtte ik samen met enkele collega-bemiddelaars de vzw KANS! (kinderen adviseren na scheiding) op. Vanuit al deze verschillende ervaringen wil ik mijn cliënten ondersteunen en een alternatief bieden, om confrontaties in de rechtbank te vermijden en conflictsituaties zelf op te lossen.

Ik communiceer graag vanuit het hart en wil luisteren naar jou verhaal op verschillende niveaus. Want de manier waarop we ons verbinden met elkaar maakt echt een verschil, daarom wil ik samen met jou zoeken naar je eigen taal, een communicatie zonder oordeel en de kunst om te spreken.

Als ik op één of andere manier het verschil kan maken tussen winst of verlies, hoe klein ook, en kan bijdragen aan je levenskwaliteit d.m.v. het samenbrengen van belangen, respect voor elkaars verschillen of het leren aanvaarden van wat nu is, dan is mijn opzet geslaagd. Dan is het niet alleen wit of zwart....dan is er ook grijs.

HS Bemiddeling werd reeds ingeschakeld door:

  • - Gemeente Niel en Boom voor conflicten tussen buren – buren en buurtbemiddelaar.
  • - Muzass vzw als vrijwilligerscoach (brugpersoon en communicatieondersteuning) en ondersteun ik vrijwilligers met en zonder ASS.
  • - Zitdazo als lesgeefster assertiviteitstraining voor jongeren.
  • - Integrale Jeugdhulp Jongerenwelzijn als bemiddelaar en als voorzitter cliëntoverleg.
  • - …

 

Men zegt wel eens ‘je bent een dwarsligger’……
Bekijk het dan eens even anders: "Dwarsliggers houden de sporen recht".
Mensen kijken allemaal anders naar eenzelfde gebeurtenis. "Anders" is daarom niet slechter of beter, zolang we dat " anders" maar constructief inzetten.
Vanuit die gedachte is H.S. – Bemiddeling tot stand gekomen en ben ik gestart als zelfstandig bemiddelaar.