Wie ben ik

Wit en Zwart.
Sinistere kleuren
daar waar alleen
licht of donker
voor staat.

Waar men door
het felste licht
wordt beschenen,
of door de diepste
duisternis gaat.

De hoop verloren,
dat ooit deze kleuren
voor jou zich
nog zullen mengen.

Tot een stabiel grijs,
de kleur die immers
"nieuw"
evenwicht kan brengen.
(bron onbekend)

 

 

Je bemiddelaar: Helga Smet
Erkend door de federale bemiddelingscommissie volgens wetsartikel 1727 § 6.

Vanuit mijn opleiding orthopedagogiek aan de Hoge school Brussel kwam ik in de sociale sector terecht. Zowel in mijn huidige job, in de jeugdzorg, als in de binnenlandse adoptiesector heb ik gezien dat zowel het tot stand brengen van liefdevolle verbondenheid, het behouden, herstellen als het verbreken van banden zijn meerwaarde kan hebben.

Het heeft me vooral laten zien dat communicatie, in welke vorm ook, belangrijk is. Door ongepaste, foute, onduidelijke of zelfs geen (verbale) communicatie kunnen veel misverstanden ontstaan. De manier waarop we ons verbinden met elkaar speelt een rol. Ik ben me gaan verdiepen in het tot stand brengen van verbindingen zonder oordeel en het overbrengen ervan. Bemiddeling was daar voor mij de juiste opleiding voor. Bij de Interactie Academie in Antwerpen (sociale sector) volgde ik een basisopleiding bemiddeling en de uitstroommodule familiale bemiddeling. Aan de Universiteit van Antwerpen (Centrum voor beroepsvervolmaking in de Rechten) volgde ik de uitstroommodule burgerlijke -en handelszakenbemiddeling.

Het verbreken van banden is vaak een gevolg van een conflict. Conflicten zijn verschillende meningen die botsen en waar we meestal gaan strijden voor ons gelijk. Dit kan ook psychisch-emotioneel zware gevolgen hebben. In de meeste gevallen zijn conflicten oplosbaar. Bemiddeling is daar een zeer dankbare methodiek voor. Laat een conflict niet aanslepen tot een onherstelbare breuk. Over de jaren heen kan er een andere nood ontstaan of kan de verbroken band een andere betekenis krijgen.

Voor kinderen is de impact vaak nog veel groter. Via Kinderstem wil ik speciaal voor hen een aanbod op maat aanbieden. Ik zag een enorme meerwaarde in het kaderen van zulke keuzes met respect en begrip voor ieders gevoel en openheid naar de toekomst toe. Ook daarin ben ik me gaan verdiepen. Hier leg ik de focus vooral op herstel en samen op zoek gaan naar een gepaste oplossing voor het conflict.

Als erkend bemiddelaar kan ik een alternatief aan mijn cliënten bieden, om confrontaties in de rechtbank te vermijden en conflictsituaties zelf op te lossen. Ik tracht ook steeds met de betrokken partijen tot een overeenkomst te komen die leefbaar is voor iedereen.
Als ik op één of andere manier als bemiddelaar het verschil kan maken tussen winst of verlies, hoe klein ook, en kan bijdragen aan je levenskwaliteit d.m.v. het samenbrengen van belangen en respect voor elkaars verschillen, dan is mijn opzet geslaagd. Dan is het niet wit of zwart....dan is er alleen maar grijs.

HS Bemiddeling werd reeds ingeschakeld door:

  • - Gemeente Niel en Boom voor conflicten tussen buren – buren en buurtbemiddelaar.
  • - Muzass vzw als vrijwilligerscoach (brugpersoon en communicatieondersteuning) en ondersteun ik vrijwilligers met en zonder ASS.
  • - Zitdazo als lesgeefster assertiviteitstraining voor jongeren.
  • - Integrale Jeugdhulp Jongerenwelzijn als bemiddelaar en als voorzitter cliëntoverleg.
  • - …

 

Men zegt wel eens ‘je bent een dwarsligger’……
Bekijk het dan eens even anders: "Dwarsliggers houden de sporen recht".
Mensen kijken allemaal anders naar éénzelfde gebeurtenis. "anders" is daarom niet slechter of beter, zolang we dat " anders" maar constructief inzetten.
Vanuit die gedachte is H.S. – Bemiddeling tot stand gekomen en ben ik gestart als zelfstandig bemiddelaar.