Bemiddeling - coaching - begeleiding

Evenwicht en harmonie versus ruzies en conflicten

Connecties behouden versus connecties verbreken

Welkom op de website van H.S. - Bemiddeling Erkend bemiddelaar.
H.S.-Bemiddeling focust zich op het herstellen van vastgelopen relaties of patronen die eerder als moeilijk ervaren worden. Dit door te luisteren naar je verhaal op verschillende niveau's. Want we communiceren op verschillende niveau's en verschillende manieren. Communicatie gaat in eerste instantie over luisteren én de kunst om te spreken. Dit laatste vraagt soms enige oefening. Is wat je zegt in lijn met wat je voelt? Communiceer je om te verbinden of om te misleiden? Dit laatste kan een vorm van manipulatie zijn en tast dan ook de levenskwaliteit van de betrokkenen aan. Als we het volledige plaatje kunnen bekijken EN ook dat van de ander, kunnen we veel veranderen aan een situatie die op dat moment uitzichtloos lijkt. De bereidheid tot participatie, communicatie en het zoeken naar mogelijke oplossingen hangt af van elke betrokken partij. Als alle partijen bereid zijn om te participeren in dit proces vanuit verbinding is bemiddeling een mooi alternatief i.p.v. verbroken banden, verkeken kansen of een mogelijk juridisch gevecht waarin altijd minstens één verliezende partij achterblijft. Als er patronen van geweld of manipulatie spelen is een individueel traject aangewezen. Naast bemiddeling is er ook een coaching en begeleidingsaanbod.