Bemiddeling

Evenwicht en harmonie versus ruzies en conflicten

Connecties behouden versus connecties verbreken

Welkom op de website van H.S. - Bemiddeling Erkend bemiddelaar.
H.S.-Bemiddeling focust zich op het herstellen van vastgelopen relaties die eerder als moeilijk ervaren worden.Dit door het terug op gang brengen van communicatie tussen personen waarvoor de relatieband toch nog belangrijker is dan de conflictkwestie. Of net doordat de conflictkwestie zo overheersend is geworden dat het de levenskwaliteit van de betrokkenen aantast. Als we het volledige plaatje kunnen bekijken EN ook dat van de ander, kunnen we veel veranderen aan een situatie die op dat moment uitzichtloos lijkt. De bereidheid tot participatie, communicatie en het zoeken naar mogelijke oplossingen hangt af van elke betrokken partij. Als alle partijen bereid zijn om te participeren in dit proces is bemiddeling een mooi alternatief i.p.v. verbroken banden, verkeken kansen of een mogelijk juridisch gevecht waarin altijd minstens één verliezende partij achterblijft.