Wat is het

Bemiddeling of mediation is een sociaal proces waarin een neutrale derde, de bemiddelaar, conflictpartijen helpt hun situatie beter te begrijpen, beter te communiceren en hierdoor betere beslissingen te nemen.
Het is een communicatieproces waarbij de bemiddelaar de partijen ondersteunt bij het zoeken naar een overeenkomst, met aandacht voor herstel van de gevolgen en de schade die de feiten met zich meebrachten.

Meerwaarde van bemiddeling:

- Alternatief voor juridisch gevecht;
- streven naar win - win;
- gericht op herstel van de relatie;
- conflict oplossend tussen twee of meerdere partijen;
- neutrale derde;
- toekomstgericht;
- relatief korte termijn;
- kostenbesparend
- evenwaardige communicatie;
- participatie van de conflictpartijen;
- emancipatorisch proces;
- concrete en gedragen afspraken.

Rol van de bemiddelaar:

Procesbegeleider:
- Meerzijdige partijdigheid.
- Bewaakt de communicatieregels.
- Geen beslissingsmacht over de uitkomst van de bemiddeling.

Evenwichtsbewaker:
- Bewaakt (machts)evenwicht tussen de deelnemers.
- Zet zich voor elke partij/deelnemer even hard in.

Informatiebewaker:
- Bewaakt de informatie (iedereen beschikt over gelijke informatie).
- Werkt transparant.

 

Principes:

Vrijwilligheid
Elke deelnemer beslist zelf of hij/zij hieraan wil deelnemen en kan op elke moment beslissen om de bemiddeling te beƫindigen.

Vertrouwelijk
De bemiddelingsgesprekken hebben een vertrouwelijk karakter, d.w.z. dat er overlegt wordt welke informatie eventueel aan derde kan voorgelegd worden.

Neutraal
Het is de bedoeling om binnen een veilige context het conflict in eigen handen te nemen en samen tot een overeenkomst te komen in het bijzijn van een neutrale derde.

Transparantie
We zijn transparant naar elkaar toe en naar de bemiddelaar.

De aanleiding tot een bemiddeling is een conflict/geschil. Een conflict of geschil is een botsing tussen twee waarheden en daarom zijn spelregels van belang.
Lang niet alle conflicten kunnen worden opgelost door bemiddeling. Meestal heeft dit niets te maken met het rechtsterrein waarop het conflict speelt of de aard van het conflict, maar alles met de mate waarin betrokkenen hun conflict lieten escaleren. Belangrijke kanttekening: er kan ook sprake zijn van eenzijdige post partner geweld!