Hoe werkt het

Stappenplan:

1: Als het kan zet je zelf de stap naar de persoon waarmee je het conflict hebt en stel je bemiddeling voor, vraag dat het voor hem/haar OK is dat jij contact opneemt.
2: Je neemt contact met ons op via de website of telefonisch.
3: Je schetst kort je hulpvraag.
4: Jullie worden uitgenodigd voor een eerste gesprek/intake.

Per uitzondering behoort pendelbemiddeling tot de mogelijkheden indien samen zitten geen optie is. Hierbij speelt de bemiddelaar tussenpersoon. Zij brengt de voorstellen over en werkt zo naar een oplossing.

Verloop:

Fase 1: Onthaal en opening van het gesprek.
Fase 2: Informatie omtrent de feiten uitwisselen en beide kanten van het verhaal belichten.
Fase 3: Oriƫntatie op de belangen en de wensen van beide partijen.
Fase 4: Zoeken naar een oplossing.

De inhoud, intensiteit, wensen en verlangens bepalen de hoeveelheid van de gesprekken.
Al naargelang de doelstelling kan er een overeenkomst op papier gezet worden. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn.
Indien nodig (vb bij echtscheidingen) kan het akkoord door een bevoegde rechter in een vonnis bekrachtigd worden. Dit noemen we 'het akkoord homologeren' (homologatie).

Kosten:

De kostprijs voor een bemiddelingstraject is afhankelijk van het soort bemiddeling (familiale, burgerlijke- of handelszaken), geleverde diensten, de duurtijd, het aantal partijen en complexiteit van uw situatie.
Een groot deel van de vergoedingen zijn op voorhand vast bepaald in het bemiddelingsprotocol, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Tijdens het intakegesprek zal dit samen met u doorgenomen worden.

De wet bepaalt dat de kosten van de bemiddeling en het ereloon van de bemiddelaar in gelijke delen ten laste zijn van de partijen maar de partijen kunnen een andere verdeling voorzien. Het ereloon zal vastgelegd worden op basis van een uurloon.

Eventuele bijkomende kosten kunnen zijn: eenmalige dossierkosten bij opstarten van de bemiddeling, inwinnen van informatie bij derden (advocaat, notaris, ...) of inhuren van experten, opmaken van een schriftelijk bemiddelingsakkoord, eventuele huur van een gespreksruimte en/of verplaatsingskosten.

De onderneming geniet de bijzondere BTW-vrijstellingsregeling bepaald door art.56bis van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde in het voordeel van kleine ondernemingen.


Een bemiddeling is over het algemeen beter koop dan een beroep op de rechtbank.

Bemiddeling valt mogelijks onder waarborg rechtsbijstand ( familiale verzekering of BA - rechtsbijstand ). Informeer hiervoor bij je verzekeraar.

De bemiddelaar tracht jullie te begeleiden naar een toekomstgericht harmonieus evenwicht.
Harmonieus evenwicht: het geheel wordt als rustig ervaren als alle onderdelen in evenwicht met elkaar zijn.