Hoe werkt het

Bemiddeling:

1: Als het kan zet je zelf de stap naar de persoon waarmee je het conflict hebt en stel je bemiddeling voor, vraag dat het voor hem/haar goed is dat jij contact opneemt.
2: Je neemt contact met ons op via de website of telefonisch.
3: Je schetst kort je hulpvraag.
4: Jullie worden uitgenodigd voor een eerste gesprek/intake.

De inhoud, intensiteit, wensen en verlangens bepalen de hoeveelheid van de gesprekken.
Al naargelang de doelstelling kan er een overeenkomst op papier gezet worden. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn.

Bij intieme terreur of onveiligheid kan er best een pendelbemiddeling/individueel bemiddelingstraject worden opgestart. Hierbij speelt de bemiddelaar tussenpersoon. Zij brengt de voorstellen over en werkt zo, met jullie oplossingen & mogelijkheden vanuit de kindfocus, naar een overeenkomst. De kindfocus moet aanwezig zijn en is dus een voorwaarde voor de opstart van dit traject!

Kosten voor Familiale bemiddeling: €100/u. Elk voor de helft indien jullie samen komen.
Kosten voor Burgerlijke bemiddeling: €150/per persoon/u.

Coaching:

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Het brengt heel wat emoties en veranderingen met zich mee. Iedereen uit het gezin moet door een periode van rouw en moet op zoek naar een nieuwe houvast. Emoties vliegen alle kanten uit terwijl je je leven opnieuw moet organiseren en nieuwe toekomstplannen moet maken. Maar wat als er minstens één van beide ouders dit niet netjes en met respect vorm kan/wil geven? Wat zijn dan de gevolgen? Kinderen zitten er vaak ongevraagd midden in. Ze zien het allemaal, vaak over hun hoofd, gebeuren of worden er zelf het grootste slachtoffer van.

Om kinderen een stem te geven in heel het verhaal (scheiding, nieuw samengesteld gezin,...) kunnen zij hier terecht (mits toestemming van de ouders). Op een creatieve manier mogen zij vormgeven aan wat zij ervaren & voelen. Na een sessie zal met het kind besproken worden wat ze graag wel/niet terugkoppelen naar hun ouders. We zorgen vooral voor voldoende veiligheid voor het kind. Indien er verontrustende zaken zijn zullen deze met de ouders opgenomen worden.

Kosten: €50/u.

Begeleiding:

Soms is communicatie best lastig. Het gaat niet alleen over het zeggen van woorden, hoe we ons idee overbrengen en welk doel we daarbij hebben, maar vooral over luisteren en de kunst om te weten wanneer en wat te zeggen. We kunnen op verschillende niveaus luisteren: horen (letterlijk hoorbaar), begrijpen (inhoud) en bedoelen (gedachten, gevoelens, ervaringen en overtuigingen). Als we op die verschillende niveaus kunnen luisteren zijn we pas echt verbonden. Is wat jij feitelijk communiceert in lijn met wat je werkelijk voelt of niet? Je kan wat je zegt gebruiken om mensen te verbinden of om hen te misleiden. Dit laatste is een vorm van manipulatie (zien we vaak bij coercive control) of om de ander uit te dagen of ben je een pleaser?

Nog te vaak worden gezinnen, waar de scheiding veel conflicten blijft geven, gezien als vechtende ouders; 'waar er 2 vechten hebben er 2 schuld en aan elk verhaal zijn 2 kanten'.  Ze worden weggeschreven onder de noemer ‘vechtscheiding’ terwijl we dit beter zouden omschrijven/benaderen vanuit een complexe scheidingssituatie waar vaak een aantal elementen oorzaak zijn van deze dynamiek. Die dynamiek die dan resulteert in hoog conflictueus ouderschap, dat wat we dan te zien krijgen.  Hier gaat het niet alleen over communicatie/niet kunnen communiceren. Er leven nog heel wat misvattingen omdat men niet altijd ziet wat er juist speelt en men het kader van een ‘vechtscheiding’ niet los kan laten.

Het in beeld brengen/krijgen van bestaande patronen binnen het hoog conflictueus ouderschap (en in de periode daarvoor) lijkt mij waardevol, evenals het zichtbaar maken van waar ouders hun focus op leggen. Van ex-partnerfocus naar kindfocus. Daarnaast moeten we meer aandacht hebben voor eenzijdig post partnergeweld, intieme terreur en andere aanwezige toxische dynamieken of aanwezige persoonlijkheidsstoornissen. En niet te vergeten wat het effect hiervan is op het betrokken kind. Hoe, waar en wanneer kreeg het kind de scheidingsmelding? Is er 1 scheidingsverhaal? Wie is de eerste beslisser? Hoe werd alles (financieel) geregeld? Is er een ouderschapsplan/vonnis? Heb je de scheiding al verwerkt? Dit zijn allemaal elementen die een invloed kunnen hebben op wat er speelt. Mogelijks is er nog ruimte om hierrond aan de slag te gaan en herstelgericht te werken. Parallel solo ouderschap is ook een optie.

Ook individuele begeleiding is mogelijk.

Kosten: €70/u individueel en €100/u samen (elk voor de helft)

 

De bemiddelaar tracht jullie te begeleiden naar een toekomstgericht harmonieus evenwicht.
Harmonieus evenwicht: het geheel wordt als rustig ervaren als alle onderdelen in evenwicht met elkaar zijn.