Voor wie

Voor personen die zich in een conflictsituatie bevinden en er alleen of samen niet meer uit raken.
Ben je op zoek naar een nieuwe balans en wil je vertrekken vanuit de noden van je kind?

Wanneer bemiddeling ?
Wanneer geen bemiddeling ?
Als beide betrokkenen : - Bereid zijn zelf verantwoordelijkheid te nemen om een oplossing te zoeken. - Voldoende respect voor elkaar kunnen opbrengen. - Zich realiseren dat het niet gaat om je gelijk te halen maar om de conflictsituatie te beëindigen.

Wanneer:
- Slechts één partij open staat voor bemiddeling.
- Betrokkenen elkaar willen kwetsen of elkaars leven willen zuur maken.
- Eén van beide betrokkenen zelfs met ondersteuning van een bemiddelaar niet in staat is tot adequate onderhandeling.

Bemiddeling coaching of begeleiding kan relevant zijn bij conflicten in een gezin, familie maar ook in leefkring, werkkring of schoolcontext.

Bemiddeling in familiezaken:

Intrafamiliale geschillen:

- tussen partners.
- tussen ouders en hun (tiener) kinderen.
- opvoedingsconflicten.
- in nieuw samengestelde gezinnen.
- tussen ouders en hun volwassen kinderen.
- contact met grootouders.
- tussen (schoon) familie.
- tussen kinderen en hun (zorg- en hulpbehoevende ) ouders en vice versa.
- bij een niet werkend vonnis of ouderschapsplan.
- bij oudervervreemding - Ouderverstoting - kindverstoting

Voor particulieren:

- buurtbemiddeling / burenbemiddeling.
- tussen jongeren / vrienden (gepest worden/pestgedrag)
- peermediation binnen scholen / onderwijs
- ...