Voor wie

Voor personen die zich in een conflictsituatie bevinden en er alleen of samen niet meer uit raken.
Ben je op zoek naar een nieuwe balans?

Wanneer bemiddeling ?
Wanneer geen bemiddeling ?
Als beide betrokkenen : - Bereid zijn zelf verantwoordelijkheid te nemen om een oplossing te zoeken. - Voldoende respect voor elkaar kunnen opbrengen. - Zich realiseren dat het niet gaat om je gelijk te halen maar om de conflictsituatie te beëindigen.

Wanneer:
- Slechts één partij open staat voor bemiddeling.
- Betrokkenen elkaar willen kwetsen of elkaars leven willen zuur maken.
- Eén van beide betrokkenen zelfs met ondersteuning van een bemiddelaar niet in staat is tot adequate onderhandeling.

Bemiddeling kan relevant zijn bij conflicten in een gezin, familie maar ook in leefkring, werkkring of schoolcontext.

Bemiddeling in familiezaken:

Voor gezinnen (gezinsbemiddelaar):

Intrafamiliale geschillen

- tussen partners.
- tussen ouders en hun (tiener) kinderen.
- opvoedingsconflicten.
- nieuw samengestelde gezinnen.
- tussen ouders en hun volwassen kinderen.
- contact met grootouders.
- tussen (schoon) familie.
- tussen kinderen en hun (zorg- en hulpbehoevende ) ouders en vice versa.
- EOT (echtscheiding met onderlinge toestemming) / ouderschapsplanning -> in samenwerking met externe partner.
- Ouderverstoting

Voor particulieren:

- buurtbemiddeling / burenbemiddeling.
- tussen jongeren / vrienden (gepest worden/pestgedrag)
- aansprakelijkheidskwesties bij ongevallen of schade.
- peermediation binnen scholen / onderwijs
- consumenten.
- tussen klant en leverancier.
- ...