Wie ben ik ?

 

 

 

Wit en Zwart.
Sinistere kleuren
daar waar alleen
licht of donker
voor staat.

Waar men door
het felste licht
wordt beschenen,
of door de diepste
duisternis gaat.

De hoop verloren,
dat ooit deze kleuren
voor jou zich
nog zullen mengen.

Tot een stabiel grijs,
de kleur die immers
"nieuw"
evenwicht kan brengen.
(bron onbekend)

 

hart-Brein-transparant

"De balans tussen de Verschillen"
 

Je bemiddelaar: Helga Smet
Erkend door de federale bemiddelingscommissie volgens wetsartikel 1727 § 6.

Mijn opleidingen en gevarieerde werkervaringen hebben me, over de jaren heen, veel inzichten en handvaten gegeven om op verschillende vlakken mensen te ondersteunen.

Vanuit mijn opleiding orthopedagogiek aan de Hoge school Brussel kwam ik in de sociale sector terecht. Zowel in mijn huidige job, in de jeugdzorg, als in de binnenlandse adoptiesector heb ik gezien dat zowel het tot stand brengen van liefdevolle verbondenheid, het behouden, herstellen als het verbreken van banden zijn meerwaarde kan hebben. Als psychosociaal begeleider werd ik met heel wat ingrijpende menselijke en ethische aspecten geconfronteerd. Het begeleiden van enerzijds mensen die overwogen om de zorg voor hun kind al dan niet op te nemen, anderzijds mensen die na jaren terug contact zochten met elkaar, hebben me laten zien hoe verbondenheid evolueert in de tijd.

Niet alleen voor kinderen maar in het algemeen kan het verbreken van banden, psychisch-emotioneel, zware gevolgen hebben. Er kan ook een andere nood ontstaan en/of een andere betekenis krijgen op langere termijn. Ik zag dan ook een enorme meerwaarde in het kaderen van zulke keuzes met respect en begrip voor ieders gevoel en openheid naar de toekomst toe.

Het heeft me vooral laten zien dat communicatie, in welke vorm ook, belangrijk is. Door ongepaste, foute, onduidelijke of zelfs geen (verbale) communicatie kunnen veel misverstanden ontstaan. De manier waarop we ons verbinden met elkaar speelt een belangrijke rol. Ik ben me gaan verdiepen in het tot stand brengen van verbindingen zonder oordeel en het overbrengen ervan. Bemiddeling was daar voor mij de juiste opleiding voor. Bij de interactie academie in Antwerpen (sociale sector) volgde ik de basisopleiding bemiddeling en de uitstroommodule familiale bemiddeling. Aan de Universiteit van Antwerpen (Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten) volgde ik de uitstroommodule burgerlijke- en handelszakenbemiddeling.

Zijn jullie op zoek naar iemand die jullie kan ondersteunen in het terug opgang brengen van communicatie of herstellen van verbindingen? Dan kan ik jullie hierin mogelijks ondersteunen a.d.h.v. het begeleiden van een goed gesprek, een duidelijk kader opbouwen rond een beslissing of een keuze, overleg vóór het nemen van een beslissing, uitleg geven waarom je kiest voor……tot het helpen oplossen van een conflict, maken van afspraken en zelfs opnieuw afspraken/relaties op te bouwen

Het tot stand brengen van verbindingen kan op zeer ruime lijn geïnterpreteerd worden….het kleinste herstel kan al leiden tot een betere levenskwaliteit.

Ik word op regelmatige basis gevraagd voor burgerlijke bemiddelingen in eigen gemeente en buurgemeentes. Ook ben ik actief als vrijwillig burenbemiddelaar voor de Stad Mechelen. Ik hou ervan om naar ieders waarheid te luisteren, mensen te verbinden en samen op zoek te gaan naar wat voor beiden belangrijk is. Maar ook om te belichten en bespreekbaar te maken van dat wat hen het diepst raakt, zowel in positieve als in negatieve zin. Ik geloof in de kracht van bemiddeling net omdat ik vaak het positieve verschil mag zien en ervaren.

In familiale aangelegenheden staat voor mij het kind centraal. Indien, voor jullie als ouder(s), het belang van het kind primeert en jullie het vechten voor ieders rechten alsook het streven naar financiële voordelen (voor de ouders) als belangrijkste onderdeel kunnen loslaten, wil ik daar als bemiddelaar graag mee mijn schouders onder zetten. Jullie begeleiden en ondersteunen in het uitwerken van een passend plan/overeenkomst voor iedere betrokkene. Iedereen die betrokken is, ook het kind, heeft een stem, toch?

Als erkend bemiddelaar kan ik een alternatief aan mijn cliënten bieden, om confrontaties in de rechtbank te vermijden en conflictsituaties zelf op te lossen. Ik tracht ook steeds met de betrokken partijen tot een overeenkomst te komen die leefbaar is voor iedereen.
Als ik op één of andere manier als bemiddelaar het verschil kan maken tussen winst of verlies, hoe klein ook, en kan bijdragen aan je levenskwaliteit d.m.v. het samenbrengen van belangen en respect voor elkaars verschillen, dan is mijn opzet geslaagd. Dan is het niet wit of zwart....dan is er alleen maar grijs.

Men zegt wel eens ‘je bent een dwarsligger’……
Bekijk het dan eens even anders: "Dwarsliggers houden de sporen recht".
Mensen kijken allemaal anders naar éénzelfde gebeurtenis. "anders" is daarom niet slechter of beter, zolang we dat " anders" maar constructief inzetten.
Vanuit die gedachte is H.S. – Bemiddeling tot stand gekomen en ben ik gestart als zelfstandig bemiddelaar.